INSTITUTUL NAȚIONAL
DE ADMINISTRAȚIE

Programe de formare

2023

De-a lungul anilor, INA a devenit un lider în domeniul formării profesionale a personalului din administrația publică.


În 2023 venim cu un portofoliu de programe îmbogățit cu câteva tematici noi, rezultate în urma analizelor de nevoi și a consultării cu factorii interesați, fiind de acord cu cadrele de competențe pentru profesionalizarea administrației publice.

De-a lungul anilor, INA a devenit un lider în domeniul formării profesionale a personalului din administrația publică.


În 2023 venim cu un portofoliu de programe îmbogățit cu câteva tematici noi, rezultate în urma analizelor de nevoi și a consultării cu factorii interesați, fiind de acord cu cadrele de competențe pentru profesionalizarea administrației publice.

De ce INA?

Ne interesează cu adevărat eficiența în administrația publică și aducem îmbunatăţiri care corespund realității și așteptărilor cetățenilor. Formarea profesională a funcționarilor publici este răspunsul la toate aceste provocări!

Experienţa

Avem cea mai îndelungată experiență în domeniul formării personalului din administraţia publică, cu o curriculă ce acoperă toate domeniile

Specialişti

Formatorii noștri sunt specialiști cu expertiză și experiență relevante în formarea pentru administrația publică

Complexitate

Abordăm, într-o manieră inovativă, tematici complexe menite să dezvolte aptitudini moderne și performanțe

Interactivitate

Programele oferite sunt interactive și facilitează schimbul de experiențe și bune practici

Accesibilitate

Programele de formare sunt organizate atât în format clasic, cât și online

Programe de
formare specializată

Institutul Național de Administrație, prin direcția de specialitate, asigură formarea continuă a unor categorii specifice de personal din administrația publică: potențiali candidați la ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, funcționari publici de conducere şi de execuţie, personal care își exercită activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de management, persoane alese sau numite în funcții de demnitate publică sau asimilate acestora, aleși locali și alte categorii de personal stabilite prin lege, grupuri ţintă strategice, alte persoane interesate de programele oferite sau care doresc să ocupe o funcţie publică.

Programele de formare specializată abordează, într-o manieră inovativă, tematici complexe, menite să formeze competențe și să dezvolte aptitudini care să țină pasul cu cerințele unei administrații publice moderne și performante.

Modulele de formare din cadrul programelor de formare specializată vor fi susținute de formatori cu expertiză și experiență relevante în formarea unor grupuri țintă strategice, recrutați și selectatați pe baza unei metodologii la nivelul INA.

 

Program de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Program de formare specializată pentru funcțiile de conducere din sectorul public​

Program de formare specializată pentru numirea într -o funcție de demnitate publică de prefect și subprefect​

Program de formare specializată specific secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale​

Program de formare specializată destinat aleșilor locali​

Academia de Leadership​

Programul de formare specializată în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor pentru arhitecții șefi la nivel de municipii și orașe

Programul de formare specializată în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării construcțiilor pentru arhitecții șefi la nivel de comune

Calendar programe
formare specializată

decembrie 2023

LU
MA
MI
JO
VI
SA
DU
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 27th noiembrie
Events for 28th noiembrie
Events for 29th noiembrie
Events for 30th noiembrie
Events for 1st decembrie
Events for 2nd decembrie
Events for 3rd decembrie
Events for 4th decembrie
Events for 5th decembrie
Events for 6th decembrie
Events for 7th decembrie
Events for 8th decembrie
Events for 9th decembrie
Events for 10th decembrie
Events for 11th decembrie
Events for 12th decembrie
Events for 13th decembrie
Events for 14th decembrie
Events for 15th decembrie
Events for 16th decembrie
No Events
Events for 17th decembrie
No Events
Events for 18th decembrie
No Events
Events for 19th decembrie
No Events
Events for 20th decembrie
No Events
Events for 21st decembrie
No Events
Events for 22nd decembrie
No Events
Events for 23rd decembrie
No Events
Events for 24th decembrie
No Events
Events for 25th decembrie
No Events
Events for 26th decembrie
No Events
Events for 27th decembrie
No Events
Events for 28th decembrie
No Events
Events for 29th decembrie
No Events
Events for 30th decembrie
No Events
Events for 31st decembrie
No Events

Programe de
perfecţionare profesională

Direcția programe de perfecționare și Centrele teritoriale de formare continuă pentru administrația publică oferă personalului din administrația publică și altor persoane interesate programe de perfecționare, care abordează tematici variate, stabilite printr-o analiză a nevoilor de formare și adaptate cerințelor din documentele strategice, precum și domeniilor prioritare, aprobate prin OPANFP nr. 234/2022.

Știm că formarea profesională contribuie la dezvoltarea competențelor necesare creșterii calității serviciilor publice, de aceea personalul din administrația publică are ocazia de a-și îmbunătăți cunoștințele de specialitate, de a face schimb de idei, bune practici și de a găsi sprijin pentru rezolvarea unor probleme comune.

La cererea beneficiarilor, instituții și autorități publice, dezvoltăm programe de perfecționare personalizate, adaptate nevoilor și obiectivelor specifice.

Aceste programe au o durată de 3 – 5 zile (18 – 30 ore de formare)

 
 

Audit, control, calitate şi integritate

- Sistemul de control intern managerial;
- Audit public intern.

Dezvoltare instituţionala şi politici publice

- Dezvoltare locală şi regională prin proiecte ;
-Proiecte cu finanţare nerambursabilă, concepere şi implementare;
- De la strategii la rezultate în instituţiile publice;
- Politici publice;
- Eficienţa energetică.

Resurse publice

- Finanţe în instituţiile publice;
- Contabilitatea publică;
- Controlul financiar preventiv, instrument eficient de utilizare a fondurilor publice;
- Managementul financiar în instituţiile publice.

Comunicare publică, informare, promovare şi transparenţă decizonală

- Strategii de comunicare;
- Gestionarea crizelor prin tehnici de comunicare;
- Informaţii publice şi date deschise;
- Identitate instituţională;
- Identitate personală şi discurs public;
- Social media în administraţia publică;
- Protecţia datelor personale.

Politici şi afaceri europene

- Administrarea afacerilor europene

Servicii publice

- Elaborarea, aprobarea şi aplicarea documentelor de urbanism;
- Urbanismul şi autorizarea construcţiilor în contextul legislaţiei specifice şi conexe;
- Evidenţa persoanelor şi starea civilă.

Drept, legislaţie, norme şi proceduri

- Debutul în funcţia publică;
- Contencios administrativ;
- Protecţia juridică a drepturilor omului (jurisprudenţa Curţii Europene a drepturilor).

Tehnologia informaţiei şi comunicării

- E-guvernare în administraţia publică.

Etica si integritate in administratia publica

- Etica, integritate si anticoruptie

Resurse umane, diversitate, incluziune şi leadership

- Managementul resurselor umane în administraţia publică;
- Leadership în era digitalizării;
- Dezvoltare personală şi gândire creativă în context organizaţional;
- Managementul competenţelor în administraţia publică.

Calendar programe
perfecţionare profesională

decembrie 2023

LU
MA
MI
JO
VI
SA
DU
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 27th noiembrie
Events for 28th noiembrie
Events for 1st decembrie
No Events
Events for 2nd decembrie
No Events
Events for 3rd decembrie
No Events
Events for 4th decembrie
Events for 5th decembrie
Events for 6th decembrie
Events for 7th decembrie
Events for 8th decembrie
Events for 9th decembrie
No Events
Events for 10th decembrie
No Events
Events for 11th decembrie
No Events
Events for 12th decembrie
No Events
Events for 13th decembrie
No Events
Events for 14th decembrie
No Events
Events for 15th decembrie
No Events
Events for 16th decembrie
No Events
Events for 17th decembrie
No Events
Events for 18th decembrie
No Events
Events for 19th decembrie
No Events
Events for 20th decembrie
No Events
Events for 21st decembrie
No Events
Events for 22nd decembrie
No Events
Events for 23rd decembrie
No Events
Events for 24th decembrie
No Events
Events for 25th decembrie
No Events
Events for 26th decembrie
No Events
Events for 27th decembrie
No Events
Events for 28th decembrie
No Events
Events for 29th decembrie
No Events
Events for 30th decembrie
No Events
Events for 31st decembrie
No Events

Înscrieri

Exclusiv online prin accesarea platformei de training INA https://training.ina.gov.ro/

Atestarea absolvirii

Prin Certificat digital de absolvire, însoțit de supliment descriptiv privind competențele dobândite, eliberat de către INA, în condițiile legii

Selecţia participanţilor

Raportat la specificul grupului țintă al programelor de formare și în conformitate cu prevederile Metodologiei privind selecția participanților la programele de formare profesională organizate de INA